pbt2

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi formu örneği pdf 1

Sürekli İşçilere İlişkin Disiplin Yönetmeliği

Bu yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde çıkarılır. MADDE 9- (1) Disiplin amiri, disipline konu olaya ilişkin gerekli incelemeyi yapar ve disiplin soruşturmasını yürütür. Kendi yetki alanında bulunan bir ceza söz konusuysa gerekli incelemenin yapıldığı soruşturma sonucunda bir karar verir. Disiplin Kurulunca incelenmesi gereken işten çıkarma cezasına […]

By |April 24th, 2024|pbt2|0 Comments

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi formu örneği pdf 1

Sürekli İşçilere İlişkin Disiplin Yönetmeliği

Bu yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde çıkarılır. MADDE 9- (1) Disiplin amiri, disipline konu olaya ilişkin gerekli incelemeyi yapar ve disiplin soruşturmasını yürütür. Kendi yetki alanında bulunan bir ceza söz konusuysa gerekli incelemenin yapıldığı soruşturma sonucunda bir karar verir. Disiplin Kurulunca incelenmesi gereken işten çıkarma cezasına […]

By |April 24th, 2024|pbt2|0 Comments